Anunț – Organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management


Regulament

Caiet de Obiective Muzeul Memorial Octavian Goga


Rezultate

 În perioada 19 -28 octombrie 2022 a avut loc analiza noului proiect de management depus de domnul Eduard BOBOC, manager la Muzeul Memorial ”Octavian Goga”, care la evaluarea finală a obținut nota 9,23. Secretariatul comisiei de concurs comunică rezultatul obținut în prima etapă - analiza noului proiect de management : nota 9,25. Interviul va avea loc în data de 31.10.2022, ora 10 la sediul Consiliului Județean Cluj. Persoanele care doresc să asiste la etapa interviului, vor depune o solicitare în acest sens la secretariatul comisiei de concurs, în care vor preciza datele personale de identificare, cu cel puțin 24 de ore înainte de desfăşurarea acestuia. Persoanele care asistă în acest mod la etapa interviului nu au dreptul să intervină în cadrul discuţiilor şi/sau să înregistreze pe orice suport fizic modul de derulare a interviului.

Afişat astăzi, 28.10.2022