Expoziție de carte “UNIREA CEA MICĂ DE LA 24.01.1859

Expoziție de carte
“UNIREA CEA MICĂ DE LA 24.01.1859 – PRIMUL PAS IMPORTANT PE CALEA ÎNFĂPTUIRII STATULUI UNITAR ROMÂN”
 (23.01.2023 – 28.02.2023)

La 24 ianuarie, sărbătorim Unirea Principatelor Române. Prin alegerea în unanimitate a liderului unionist, reformatorul Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei (05.01.1859) și al Țării Românești (24.01.1859), la 24.01.1859 a fost înfăptuită Unirea celor două principate, un proces complex, bazat pe identitatea culturală și istorică între cele două țări.
În pofida numelui care i s-a dat ulterior, de “Mica Unire”, Unirea de la 1859 a constituit primul pas esențial spre realizarea Marii Uniri de la 1918.

Continuându-ne misiunea de colecționare, cercetare, conservare și restaurare, comunicare și expunere a mărturiilor materiale și spirituale despre viața și activitatea poetului Octavian Goga, în scopul cunoașterii, educării și recreerii publicului vizitator, le propunem tuturor celor pasionați de cultură și artă să viziteze expoziția de carte “UNIREA CEA MICĂ DE LA 24.01.1859 – PRIMUL PAS IMPORTANT PE CALEA ÎNFĂPTUIRII STATULUI UNITAR ROMÂN”, expoziție cuprinzând câteva dintre aparițiile editoriale dedicate acestui eveniment istoric de o importanță deosebită pentru realizarea statului național unitar român.
Expoziția este deschisă publicului până la finele lunii februarie.
Vă așteptăm cu mult drag la Muzeu!