Anunț - Concursul Național de Poezie "Octavian Goga"

     Pentru omagierea operei şi personalităţii unuia dintre cei mai valoroşi poeţi români, Octavian Goga, Muzeul Memorial „Octavian Goga” din Ciucea în colaborare cu Consiliul Judeţean Cluj, Direcţia Judeţeană Pentru Cultură Cluj şi Uniunea Scriitorilor - Filiala Cluj organizează Concursul Naţional de Poezie „Octavian Goga”. Concursul este deschis tuturor creatorilor de literatură din ţară .
     
    Condiţii de participare
    Pot participa orice autori, indiferent dacă sunt membrii ai unor asociaţii profesionale sau dacă au  volume publicate sau nu.
 
    Textele, dactilografiate în două exemplare, se vor expedia până în data de 11 octombrie 2017 pe adresa: Direcţia Judeţeană pentru Cultură Cluj, Piaţa Unirii nr 1, 400433 Cluj Napoca, tel /fax : 0264/597616 . Textele trimise nu se înapoiază.
 
    Fiecare concurent va mai expedia alăturat şi un scurt C.V. conţinând numele, prenumele, vârsta, adresa, numărul de telefon şi un rezumat al activităţii literare.
 
    Se vor expedia maxim 10 poezii.
    Fiecare plic va purta menţiunea: Pentru concursul « Octavian Goga ».
    Premianţii ultimelor două ediţii sunt rugaţi să nu trimită texte .
    MUZEUL MEMORIAL``OCTAVIAN GOGA``va acorda premii constând în publicaţii proprii ale muzeului și obiecte promoționale.
 
   Festivitatea de premiere va avea loc la Muzeul Memorial „Octavian Goga”  din Ciucea  în 22 octombrie 2017, în cadrul  celei de – a XXXIII –a ediții a Festivalului Național “Zilele Octavian Goga”.
 
   Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0264/597616 – Direcţia Județeană pentru Cultură Cluj, persoană de contact Victor Cubleșan, director DJPCC .